Cargo
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI'NIN GÖREVLERİ

  • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
  • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
  • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

Devamı

Logistic Service
İŞYERİ HEKİMİ HİZMETLERİ

İŞYERİ HEKİMİNİN GÖREVLERİ

  • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
  • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
  • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
  • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak

Devamı

Storage
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETLERİ

SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLERİ;

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak
  • İş sağlığı konusunda veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak

Devamı

REHBERLİK-DANIŞMANLIK