KURUMSAL


Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

  • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,
  • Hizmet istihdamı sağladığımız işletmeler ile güvene dayalı çalışmalar yaparak, işbirliği içinde olmak,
  • En uygun ve en doğru çözümleri hızlı biçimde sağlayarak daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak,
  • Tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ile bütünleşerek kalite açısından öncülüğümüz ile örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmak,

Şirketimizin kalite politikasıdır.