EĞİTİMLERİMİZ


Afet ve Acil Durum Eğitimleri

Afet ve Acil Durum Eğitimleri


Afet ve Acil Durum Eğitimleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerinde ki çalışanlara yönelik sağlanır.

AMAÇ: Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak geliştirmek, verimli bir iş ortamı sağlamak ve sürekliliği sağlamaktır.

EĞİTİM KONULARI:

  • Mevcut Hazırlık ve Kaynakların Tespiti Genel
  • Risklerin Derecelendirilmesi ve Yüksek Riskli Bölgelerin Tespiti,
  • Afet ve Acil Yardım Kritik Görev ve Görevlilerin Belirlenmesi ve Görev Tanımlarının Geliştirilmesi,
  • Afet ve Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Oluşturulması ve Eğitimleri,
  • Afet ve Acil Durumlara Yönelik Standart Operasyon Prosedürleri ve Kontrol Listelerin Hazırlanması,
  • Acil Çıkış / Yangın / Tahliye Durumlarının Belirlenmesi ,
  • Masabaşı veya Periyodik Tatbikatların Yapılması.