EĞİTİMLERİMİZ


İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri


İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

TEMEL İSG EĞİTİMİ
Genel Konular

EĞİTİMİN AMACI:  6331 Sayılı kanunun 4. Maddesi gereğince çalışanlarımızın “İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında mesleki risklerini bilgilendirerek, periyodik eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinçlenmelerini ve bu alandaki riskleri minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.

EĞİTİM SÜRESİ:

  • Az tehlikeli iş yerlerinde en az 3 yılda bir 8 saat,
  • Tehlikeli iş yerlerinde en az 2 yılda bir 12 saat,
  • Çok tehlikeli iş yerlerinde ise yılda bir 16 saat,

EĞİTİM:

  • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  • İşyeri temizliği ve düzeni,
  • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

BELGELENDİRME SÜRECİ:

  • Eğitimlere katılım zorunludur.
  • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir