OSGB HİZMETLERİ


İşyeri Hekimi Hizmetleri

İşyeri Hekimi Hizmetleri


İşyeri Hekimi Hizmetleri

ÇARESAFETY; İş yeriniz, çalışan sayınız ve risklerinizin büyüklüğünü dikkate alarak tehlike sınıfınıza uygun sertifikaya sahip İsg-profesyonelleri ile çalışabilmeniz hususunda sizlere destek olur. Adli sorgulama, idari sorgulama ve denetimlere karşı; Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak çalışma dosyaları hazırlayarak, mevzuat gereği istenilen tüm bürokratik işlemlerin tamamlanmış vaziyette muhafaza edilmesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayınlanacak yönetmelik, tebliğ ve İSG mevzuatında yapılan değişiklikler, güncelleme ve iptaller, hakkında işvereni bilgilendirmek ve yeni mevzuat koşullarına göre gerekli hazırlıkların yapılmasında danışmanlık sağlayacaktır.

İSG-profesyonellerimize düzenli periyotlarda alanında uzmanlaşmış koordinatörlerimiz / eğitmenler tarafından, iç eğitim verilir. Kadromuza yeni dahil olan tecrübesiz personeller öncelikli olarak oryantasyon sürecinden geçer. Koordinatörlerimiz yılda en az 2 kez hizmet istihdamı sağladığımız işletmeleri gezerek, saha kontrolü yapar. Dolayısıyla işyerinizin İSG düzeyinde ki boyutu 2. bir göz tarafından da gözlemlenmiş ve denetlenmiş olacaktır.

Aşağıda yer alan butona basarak, hizmet sürenizi hesaplayabilir, online teklif talebinde bulunabilirsiniz.

HİZMET SÜRESİ HESAPLAMA ONLINE TEKLİF

İŞYERİ HEKİMİNİN GÖREVLERİ

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • İşyeri Hekimi yıllık çalışma planı hazırlamak