EĞİTİMLERİMİZ


İlkyardım Eğitimi

İlkyardım Eğitimi


İlkyardım Eğitimi

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI SERTİFİKALI TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ

 

MEVZUAT:
   06.05.2002 tarihli İlk Yardım yönetmeliğinin 16. Maddesine göre (Değ: 18.03.2004-25406 R.G.) ; Az Tehlikeli sınıfta yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi (20) personel için bir (1), Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise, her on (10) personel için bir (1) kişi olmak üzere, ‘’İlk Yardım Yönetmeliği’’ ne göre Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İlk Yardım Eğitim Merkezlerinden ‘’Temel İlk Yardım Eğitimi’’ sertifikası almış ‘’İlk Yardımcı’’ nın bulundurulması zorunludur.’’

TOPLUMSAL SORUMLULUK
   Acil sağlık sorunlarında ilk dakikalar çok önemlidir.  Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde dahi profesyonel yardımın olay yerine ulaşması genellikle 5 dakikanın üzerinde gerçekleşmektedir. Kalp krizi, kanama gibi birçok durumda bu süre yaşam kurtarmak için yeterli değildir. O nedenle acil durumlarda ilkyardımcı hayati rol oynamaktadır. Bu konuda eğitim alan kişi sayısının artması ilk yardımın etkinliğini artıracaktır. 
   Bu doğrultuda merkezimiz kurumsal ihtiyaç bazında geliştirdiği programlarla topluma erişebilirliği artırmayı amaçlamaktadır.
KATILIMCI SAYISI: En az 5 en fazla 20 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün – (8+8 Saat)
EĞİTİM:

 • Genel İlkyardım Bilgileri
 • Hasta/Yaralının Ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 • Temel Yaşam Desteği
 • Kanamalarda İlkyardım
 • Yaralanmalarda İlkyardım
 • Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
 • Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 • Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Hayvan Isırmalarında İlkyardım
 • Göz, Kulak Ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
 • Boğulmalarda İlkyardım
 • Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

SINAV ve BELGELENDİRME SÜRECİ:
Eğitimin sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak sınavda 85 ve üzeri puan alarak başarılı olan katılımcılara İlk Yardımcı Sertifikası verilecektir. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar ikinci defa ücretsiz olarak sınava girebileceklerdir. İkinci kez sınavda başarısız olan katılımcıların sınav hakkı bulunmayıp, eğitim tekrarı gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcıların, iş yerinde ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri ani hastalanma ya da yaralanma durumlarına müdahale etme ve gerektiğinde temel yaşam desteği sağlayabilme bilgi ve becerilerini kazanmasıdır.
EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gün – (8 Saat)
EĞİTİM:
• Eğitimlerimiz Profesyonel eğiticilerimizin desteği ile her katılımcının birebir olarak uygulama yapma fırsatı bulduğu ferah ve modern eğitim salonlarımızda düzenlenmektedir.
• Uygulamalı eğitimlerde her katılımcıya yeterli düzeyde eğitim materyali, manken ve malzeme temini sağlanmaktadır.
• Gerekli bilgi ve beceri kazanımı için alanında uzman eğitmenlerimiz uygulamalar eşliğinde hem teorik hem pratik bilgiler vermektedir.
SINAV ve BELGELENDİRME SÜRECİ:
• Geçerlilik süresi 3 yıl olan ilk yardımcı sertifika ve kimliği, bu sürenin bitiminden sonra en geç bir ay içinde yenilenmelidir.
• İlk yardım güncelleme eğitiminde sınav eğitim bitiminde ilk yardım eğitim merkezi eğitmenlerimizce yapılarak katılımcılar değerlendirilerek sertifikalar İl Sağlık Müdürlüğü onayına sunulur.
• Bakanlığın zorunlu kıldığı uygulamaya göre en geç bir ay içinde güncelleme eğitimi alınmadığı durumlarda ilkyardımcı sertifikası ve kimlikleri iptal edilecek ve ilkyardım güncelleme eğitimine alınamayacaktır.