EĞİTİMLERİMİZ


Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

Yangın Eğitimi ve Tatbikatı


Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

TEORİK YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ve TATBİKATI
EĞİTİMİN AMACI: Yangın esnasında doğru hareket tarzı ve müdahale yöntemlerini öğrenmek. Acil Durum Ekipleri olan Acil Yangın Söndürme, Arama-Kurtarma-Tahliye ve Koruma ekipleri kurmak olası can kayıpları ve yaralanmaları önlemek amacıyla yerleşkeleri hızlı, güvenli, planlı bir şekilde tahliye etmek olacaktır.
EĞİTİM SÜRESİ: Temel Yangın Eğitimi 4 saat, İleri Yangın Eğitimi 6 saat.
EĞİTİM:

 • Yangın Yönetmeliği
 • İtfaiyenin Oluşumu
 • Yanma Ve Tarifi
 • Yangının Evreleri
 • Yanmanın Şartları
 • Yangın Üçgeni
 • Yanıcı Maddeler
 • Yangın Çıkış Nedenleri
 • Yangının Etkenleri
 • Yangın Sonrası Çıkan Olumsuz Gazlar
 • Yangın Alarmı Öncesi, Anında Ve Sonrası Yapılacaklar
 • Yangın Sınıfları
 • LPG, LNG, Doğalgaz Ve Yangından Korunma Önlemleri
 • Acil Durum Ekipleri
 • Yangın Söndürme Cihazları Çeşitleri Kullanım, Bakım Ve Kontrolleri
 • Otomatik Yangın Algılama Ve Söndürme Sistemleri
 • Duman Havalandırma Teknikleri
 • Yangından Korunma Teçhizat Ve Giysileri
 • Acil Çıkış Yön Levhaları, İşaretleri, Işıklandırmaları Ve Kapıları
 • Yangın Ve Acil Durumlar Sonrası Yapılacaklar


yangın eğitimi

BELGELENDİRME SÜRECİ:
• Eğitimlere katılım zorunludur.
• Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.