Memnuniyet Anketi

İHTİSAS GRUP | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

MEMNUNİYET ÖLÇÜM FORMU

Değerli Yetkili;
Aşağıdaki sorular sizlerin hizmetlerimize bakışınızı anlamak ve hizmet kalitemizi geliştirebilmek amacıyla hazırlanmıştır.
İşyerinizde daha faydalı olabilmemiz adına, bizlere destek sağlamanızı arz/rica ederiz.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DEĞRLENDİRMENİZ İYİ ORTA KÖTÜ
Uzmanımızdan Genel Memnuniyet düzeyiniz ?
Uzmanınız mevzuat ile ilgili bilgi paylaşımı hassasiyeti?
Uzmanınızın personelinizle iletişimi ve uyumu?
Uzmanınız alınan kararların takibini sağlıyor mu?
Uzmanınızın çalışma sürelerine uyma hassasiyeti ?
Uzmanınıza aradığınızda ulaşabilme durumunuz?
Uzmanınızın sorunlarınıza çözüm üretebilme hızı - kabiliyeti?
İş Güvenliği Uzmanınızdan memnuniyetsizliğiniz var ise sebebi:
İş Güvenliği Uzmanınızın kendisini ve hizmet kalitesini geliştirmesi açısından öneriniz:
İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ DEĞERLENDİRMENİZ İYİ ORTA KÖTÜ
İş Yeri Hekiminizden genel memnuniyet düzeyiniz?
Hekiminizin mevzuat ile ilgili bilgi paylaşımı hassasiyeti ?
İşyeri hekiminizin personelinizle iletişimi ve uyumu?
İşyeri hekiminizin alınan kararların takibinde sağlıyor mu?
İşyeri hekiminizin çalışma sürelerine uyma hassasiyeti?
İşyeri hekiminize aradığınızda ulaşabilme durumunuz ?
İşyeri hekiminizin sorunlarınıza çözüm üretebilme hızı - kabiliyeti?
İş Yeri Hekiminizden memnuniyetsizliğiniz var ise sebebi:
İş Yeri Hekiminizden kendisini ve hizmet kalitesini geliştirmesi açısından öneriniz:
GENEL TETKİK (ŞİRKET) DEĞERLENDİRMENİZ İYİ ORTA KÖTÜ
Uzmanımızdan Genel Memnuniyet düzeyiniz ?
Uzmanınız mevzuat ile ilgili bilgi paylaşımı hassasiyeti?
Uzmanınızın personelinizle iletişimi ve uyumu?
Uzmanınız alınan kararların takibini sağlıyor mu?
Uzmanınızın çalışma sürelerine uyma hassasiyeti ?
Şirketimiz ve çalışanlarımız ile alakalı farklı soru ve sorunlarınız var ise lütfen belirtiniz :