OSGB HİZMETLERİ


İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri


İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri

ÇARESAFETY; İş yeriniz, çalışan sayınız ve risklerinizin büyüklüğünü dikkate alarak tehlike sınıfınıza uygun sertifikaya sahip İsg-profesyonelleri ile çalışabilmeniz hususunda sizlere destek olur. Adli sorgulama, idari sorgulama ve denetimlere karşı; Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak çalışma dosyaları hazırlayarak, mevzuat gereği istenilen tüm bürokratik işlemlerin tamamlanmış vaziyette muhafaza edilmesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayınlanacak yönetmelik, tebliğ ve İSG mevzuatında yapılan değişiklikler, güncelleme ve iptaller, hakkında işvereni bilgilendirmek ve yeni mevzuat koşullarına göre gerekli hazırlıkların yapılmasında danışmanlık sağlayacaktır.

İSG-profesyonellerimize düzenli periyotlarda alanında uzmanlaşmış koordinatörlerimiz / eğitmenler tarafından, iç eğitim verilir. Kadromuza yeni dahil olan tecrübesiz personeller öncelikli olarak oryantasyon sürecinden geçer. Koordinatörlerimiz yılda en az 2 kez hizmet istihdamı sağladığımız işletmeleri gezerek, saha kontrolü yapar. Dolayısıyla işyerinizin İSG düzeyinde ki boyutu 2. bir göz tarafından da gözlemlenmiş ve denetlenmiş olacaktır.

Aşağıda yer alan butona basarak, hizmet sürenizi hesaplayabilir, online teklif talebinde bulunabilirsiniz.

HİZMET SÜRESİ HESAPLAMA ONLINE TEKLİF


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI'NIN GÖREVLERİ

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
 • Yangın güvenliğini sağlamak